Zielona Strefa - Zielona strefa - KPP Lubartów

Zielona strefa

Zielona Strefa

 

Zgłoś popełnione przestępstwo i wykroczenie przeciwko zwierzętom i środowisku naturalnemu pod poniższy adres e-mail:

dyzurni.kpplubartow@lu.policja.gov.pl

 

  • „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. „
  • „Organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.”

(artykuł ustęp 1 i 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt)

  • „Ochrona przyrody, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody”
  • „Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym.”

(artykuł 2 ustęp 1 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody)

 

Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę jako istotom czującym, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.


Jeżeli posiadasz informacje o nieuzasadnionym i niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi, oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem lub zabronionych działaniach zmierzających do degradacji środowiska naturalnego to skontaktuj się z nami, dzwoniąc lub wysyłając e-mail do właściwej terytorialnie jednostki Policji.