Przemoc w rodzinie

Przemoc w Rodzinie

Co należy wiedzieć o przemocy w rodzinie ?

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jakie formy przyjmuje przemoc w rodzinie?

przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, i tym podobne.

przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb i tym podobne.

przemoc seksualna, na przykład wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, i tym podobne.

przemoc ekonomiczna, na przykład odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, i ym podobne. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

Gdzie szukać pomocy?

Placówki świadczące pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w powiecie lubartowskim

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie

ulica Szaniawskiego 64

 telefon  (81) 854 33 29, fax (81) 854 58 83

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie

 ulica 3 Maja 24A
 telefon (81) 855 44 50, fax (81) 855 45 47

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie

ulica Lubelska 18A
telefon (81) 855 20 13, fax (81) 854 59 01

 

Stowarzyszenie „ALWERNIA ‐ Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny"
ulica Lubelska 32, 21-100 Lubartów
telefon +48 506 183 304
 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie
ulica Szaniawskiego 64
telefon +48 798 749 334; +48 690 631 290; +48 690 631 291
 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

ulica 22 Lipca 2, 21-143 Abramów

telefon  (81) 852 50 16, fax (81) 852 50 16

 

Zespół Interdyscyplinarny w Firleju
ulica Rynek 1, 21-136 Firlej
(81) 857 55 39
 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany
telefon (081) 857 81 03, fax (81) 857 81 03
 

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Kamionka
ulica Lubartowska 1, 21-132 Kamionka
tel. (81) 852 70 34, fax (81) 852 70 58
 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocku 
ul. Jana Pawła II 29
telefon (81) 859 12 56, fax (81) 859 10 59
 

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Michowie
ulica Tysiąclecia 2, 21-140 Michów
telefon (81) 8510286, fax (81) 8566001
 

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Niedźwiadzie
Niedźwiada Kolonia 43A, 21-104 Niedźwiada
telefon (81) 851 22 20, fax (81) 851 22 20
 

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rdzinie w Ostrówku Kolonii

Ostrówek Kolonia 32, 21-102 Ostrówek
telefon (81) 856 20 20, fax (81) 856 20 20

Zespół Interdyscyplinarny w Ostrowie Lubelskim
ulica Partyzantów 14, 21-110 Ostrów Lubelski
telefo: (81) 852 05 29, fax (81) 852 05 29
 

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Serniki
Serniki 1A, 21-107 Serniki
telefon: (81) 855 04 65, 855 51 64, 855 04 64, fax (81) 855 51 64
 

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w Gminie Uścimów
Stary Uścimów 33, 21-109 Uścimów
telefon: (81) 852 30 32
 

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie
ulica Lubelska 57A
telefon: (81) 852 62 10

Prokuratura Rejonowa w Lubartowie
ulica Aleje 1000-lecia 4
telefon: (81) 851 50 50

Sąd Rejonowy w Lubartowie
ulica Lubelska 57
telefon: (81) 852 68 00

Powrót na górę strony