Profilaktyka

Profilaktyka

Jednym z podstawowych zadań policji jest zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz wszelkim zjawiskom kryminogennym. Czym więc jest prewencja kryminalna i jaka jest jej rola? Policja wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a także z założenia, że lepiej jest zapobiegać, niż leczyć podejmuje liczne działania mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy wśród społeczeństwa na temat istniejących zagrożeń, skutecznych sposobach ich unikania, a także zachowaniu się w przypadku zostania ofiarą przestępstwa. Te działania mają na celu rozbudzenie wśród społeczeństwa chęci współpracy na rzecz poprawy, tak naprawdę, naszego wspólnego bezpieczeństwa. Tak więc prewencja kryminalna to część aktywności policji, która polega na zmniejszeniu liczby popełnianych przestępstw i wykroczeń poprzez działania prewencyjne, programy profilaktyczno-edukacyjne, skierowane w szczególności do ludzi najmłodszych. To działania długofalowe, których pozytywnych skutków możemy się spodziewać w przyszłości.

Cele prewencji kryminalnej:

  1. podniesienie świadomości społeczeństwa o występujących zagrożeniach i sposobach ich unikania oraz sposobie postępowania w przypadku zostania ofiarą czynu zabronionego,
  2. zmniejszenie liczby popełnianych przestępstw i wykroczeń,
  3. przyczynienie się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli oraz zwiększenie zaufania do policji, przede wszystkim w odczuciu samych obywateli,
  4. tworzenie trwałych struktur współpracy pomiędzy policją i instytucjami publicznymi, szkołami, palcówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
  5. propagowanie bezpiecznych i aktywnych form spędzania wolnego czasu
  6. zmniejszenie liczby niebezpiecznych wypadków, w tym przy pracy, a także z udziałem dzieci,
  7. zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich

 

Aby nasze bezpieczeństwo, wolność od wszelkich zagrożeń i patologii traktować jako Naszą Wspólną Sprawę!

Kontakt:

Asystent Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie
 
młodszy aspirant Grzegorz Czerwiński
 
telefon: 47 81 252 43
Lubartów, ulica Lubelska 57A
 
 

Realizuje następujące programy prewencyjne:

 „ Grawer 2” - znakowanie rowerów i przedmiotów wartościowych przy okazji festynów i na życzenie zainteresowanych osób,

Bezpieczna droga do szkoły” - program prewencyjny adresowany do przedszkolaków i uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej,

Jestem bezpieczny” - w którym uczestniczyć będą uczniowie szkół podstawowych powiatu lubartowskiego. Młodzież będzie musiała wykazać się znajomością zasad bezpieczeństwa podczas przebywania na wakacjach, wykonywania prac polowych, poruszania się w drodze do szkoły, jak nie poddawać się patologiom.

  • spotkanie profilaktyka z dziećmi
Powrót na górę strony