Zakres działania

Zakres Działania Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie

Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie i Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie

 

Film na filmie kobieta migająca w języku migowym

Opis filmu: na filmie kobieta migająca w języku migowym

Pobierz plik na filmie kobieta migająca w języku migowym (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

 

Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu lubartowskiego.

Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki albo  Komendant Stołeczny Policji po uzyskaniu opinii Starosty.  

Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie jest szefem wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji.

Regulamin Komendy Powiatowej Policji określa strukturę organizacyjną, zakres zadań i funkcje Komendy, patrz linki w tekście.

Do  zadań Policji należą czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i szukania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych.

Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie to między innymi:

  • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń, protestów, meczy i koncertów,
  • zabezpieczanie śladów i dowodów,
  • układanie programów profilaktycznych,
  • dbanie o bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach,
  • edukowanie dorosłych, dzieci, młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, jezior i rzek.

Wszystkie informacje o Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie znajdziesz na stronie internetowej  lubartow.policja.gov.pl/,

stronie BIP bip.lubartow.kpp.policja.gov.pl/, patrz linki w tekście.

Dodatkowe informacje:

W Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym, świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, to udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony