Aktualności

Policjantka rozmawiała z dziećmi o cyberprzemocy

Lubartowska profilaktyk spotkała się z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr I w Lubartowie, gdzie rozmawiała z uczniami na temat cyberprzemocy. To coraz powszechniejsze zjawisko, które niesie za sobą wiele zagrożeń. Policjantka wskazała jakie działania w Internecie mogą zostać uznane za cyberprzemoc i jakie grożą za nie konsekwencje. Pamiętajmy, że cyberprzemoc może spotkać każdego z nas, nie bądźmy obojętni na takie działania i podejmujmy odpowiednie kroki.

Cyberprzemoc to zjawisko coraz powszechniejsze i niosące wiele zagrożeń z nim związanych. Dlatego lubartowscy policjanci podejmują szereg działań mających na celu uświadamianie dzieciom i młodzieży jakie zachowania w Internecie mogą zostać uznane za cyberprzemocy, jakie konsekwencje prawne niesie za sobą ten rodzaj przemocy i jak się przed nią bronić.

W ubiegłym tygodniu lubartowska profilaktyk spotkała się z uczniami klasy II ze Szkoły Podstawowej nr I w Lubartowie. Podczas pogadanki dzieci dowiedziały się, że cyberprzemoc (agresja elektroniczna) to prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych z wykorzystaniem Internetu lub urządzeń elektronicznych, np. telefonu komórkowego. Policjantka poinformowała dzieci jak należy się zachować w takiej sytuacji.

Osoba, której przytrafiła się taka sytuacja często ma wrażenie, że wszyscy widzieli lub mogą zobaczyć te nieprzyjemne materiały. Obawia się, że jej znajomi odwrócą się od niej i nie będzie mogła liczyć na ich wsparcie. To powoduje, że czuje się bardzo samotna w tym, co ją spotkało.

Pamiętajmy, że cyberprzemoc może spotkać każdego z nas, dlatego nie bądźmy obojętni na takie działania, podejmuj odpowiednie kroki.

1. Reaguj, zwróć uwagę osobie, która dopuszcza się cyberprzemocy. Mów otwarcie, kiedy czujesz, że twoje granice zostały przekroczone.

2. Poinformuj rodziców o swoich wątpliwościach i zaistniałych sytuacjach.

3. Zgłoś takie zachowanie do specjalistów (takich jak pedagog, psycholog szkolny) lub wychowawców i nauczycieli.

4. Jeśli zostało popełnione przestępstwo, zgłoś je na policję.

sierżant sztabowy Jagoda Stanicka

Powrót na górę strony