Aktualności

Odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów

Data publikacji 22.01.2024

Dzisiaj w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów w 2023 roku. Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie inspektor Andrzej Antoniewski podziękował za bardzo dobrą służbę, jak również nakreślił główne cele i priorytety na przyszłość. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki.

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie odbyła się odprawa roczna, na której podsumowana została praca policjantów Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie za 2023 rok. W naradzie uczestniczyli: Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki, zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu lubartowskiego, szefowie związków zawodowych, komendanci komisariatów, kierownicy posterunków oraz naczelnicy wydziałów Komendy Powiatowej Policji.

Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie inspektor Andrzej Antoniewski przywitał wszystkich przybyłych gości a następnie przekazał głos naczelnikom poszczególnych wydziałów.

W dalszej kolejności, Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie inspektor Andrzej Antoniewski podziękował policjantom oraz pracownikom cywilnym za rok bardzo dobrej pracy, zaznaczając, że Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie osiągnęła bardzo dobre wyniki w skali całego województwa. Podkreślił, że jest to efekt zaangażowania całej jednostki, ale również wsparcia otrzymanego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczególne podziękowania złożył przedstawicielom władz samorządowych, które także wpierały działania jednostki. Podczas wystąpienia komendant nakreślił główne cele i priorytety na najbliższy okres.

Po przemówieniu Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki. Z zaproszonych gości przemawiali: Starosta Powiatu Lubartowskiego Pan Tomasz Marzęda i Wójt Gm. Michów Pan Janusz Jankowski.

sierżant sztabowy Jagoda Stanicka

zdjęcia: Starostwo Powiatowe Policji w Lubartowie

  • na zdjęciu komendant wraz z policjantami
  • na zdjęciu komendant wraz z policjantami
  • na zdjęciu komendant wraz z policjantami
Powrót na górę strony