Aktualności

Konferencja Lubelskiego Kuratora Oświaty z udziałem policjantów i nauczycieli

Data publikacji 19.03.2023

Jak reagować na trudne sytuacje w szkole i jak stosować procedury postępowania policjantów i nauczycieli w sytuacjach zagrożenia demoralizacją lub czynem karalnym dzieci i młodzieży? Te i wiele innych zagadnień to główne tematy piątkowego spotkania grona pedagogicznego z policjantami.

Spotkanie profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży odbyło się w ubiegły piątek w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Konferencję zorganizowało Kuratorium Oświaty w Lublinie i zaprosiło na nią nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych oraz policjantów z czterech ościennych powiatów: lubartowskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i lubelskiego.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty. Pedagodzy wraz z funkcjonariuszami szczegółowo przeanalizowali procedury postępowania szkół i nauczycieli na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją lub czynem karalnym. To ważne, gdyż obok tworzenia i wdrażania programów wychowawczo-profilaktycznych do zadań szkoły należy również tworzenie systemu norm oraz systemu interwencji wobec zagrożeń. W sytuacjach, które wymagają włączenia w proces wychowawczy specjalistów lub organy zewnętrzne, zawiadamiana jest również Policja i Sąd Rodzinny.

Uczestnicy spotkania przeanalizowali działania interwencyjne na wypadek wystąpienia trudnych lub zagrażających bezpieczeństwu sytuacji w szkole. Specjalista ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie- mł. asp. Grzegorz Czerwiński przedstawił skalę zagrożenia przestępczością nieletnich, a także krótką informację na temat zasad odpowiedzialności karnej nieletnich oraz stosowania środków przewidzianych w Ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Na spotkanie zaproszony został również psycholog dr Ireneusz Siudem, który podczas swojego wykładu, od strony psychologicznej dokonał analizy problemu demoralizacji dzieci i młodzieży.

Zjazd był doskonałą okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń i informacji a także rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem i dobrem uczniów. Łącznie w naradzie wzięło udział ponad 100 pedagogów i 8 policjantów.

sierżant sztabowy Jagoda Stanicka

  • na zdjęciu dr Siudem podczas wykładu dla pedagogów (2)
  • na zdjęciu policjant stojący przed gronem pedagogicznym (1)
Powrót na górę strony